Avis legal

 L'ús de la web www.fortefis.com implica la lectura i l'acceptació d'aquest avís legal.

IDENTIFICACIÓ DE Fortefis/Ergo Office S.L.
Els continguts de la present pàgina web es faciliten per l'entitat mercantil:

Fortefis/Ergo Office S.L.
CIF: B-64562515
Carrer de Balmes 211, 5º 2ª A.
08006 Barcelona
Tel.: +34 93 217 75 95
E-Mail: info(at)fortefis.com


INFORMACIÓ PROFESSIONAL:
L'objectiu de Fortefis/Ergo Office S.L. consisteix en la prevenció i recuperació de trastorns en l'aparell locomotor.
DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL:
El lloc web www.fortefis.com i els seus continguts (v.g., textes, imatges, só, animacions, video i la resta dels continguts d'aquest web) son propietat de Fortefis/Ergo Office S.L. o terceres persones que han donat una llicència o autoritzat a Fortefis/Ergo Office S.L. Tots els logotips, marques i dissenys industrials que apareixen en aquest lloc web formen part dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual registrats per Fortefis/Ergo Office S.L., quedant prohibida qualsevol modalitat d'explotació, és a dir, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació o una altra forma d'explotació sense l'autorització expressa de Fortefis/Ergo Office S.L.. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà dels continguts d'aquest lloc web sense el consentiment previ i exprés de Ergo Office S.L. llevat que s'indiqui expresament altra cosa o el seu ús sigui a títol personal o estrictament necessari per a l'ús i visualització dels mateixos des d'un ordinador personal i no vulneri els drets reconeguts de Fortefis/Ergo Office S.L. per la legislació vigent. Fortefis/Ergo Office S.L. es reserva expressament el dret de canviar, modificar, complementar o suprimir, parcial o totalment, continguts d'aquest lloc web sense avís previ, així com de procedir a la suspensió de la seva publicació de forma transitòria o definitiva.
POLÍTICA DE PRIVACITAT:
En aquesta secció volem mantenir-li informat de tots els aspectes relacionats amb la protecció de les seves dades de caràcter personal i ús en aquest lloc web, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant “LOPD”). Concretament li informem de l'existència d'un arxiu automatitzat sota responsabilitat de Fortefis/Ergo Office S.L., Carrer de Balmes, 211, 5º 2ª A.,08006 Barcelona i degudament legalitzat tal i com disposa la LOPD per a l'emmagazemament de les dades de caràcter personal proporcionades als formularis descrits a sota. Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
Podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals tal com estipula la LOPD, dirigint-se per correu a: Fortefis/Ergo Office S.L..
Atenció al Client
Carrer de Balmes 211, 5º 2ª A
08006 Barcelona
Tel.: +34 93 217 75 95
Per a la seva comoditat, també podrà exercitar els drets descrits amb anterioritat dirigint-se a l'adreça electrònica info(at)fortefis.com comunicant-nos com desitja que siguin tractades les seves dades. Objectius de la recollida de dades de caràcter personal
Les dades de caràcter personal facilitades per vostè en comunicar-se amb nosaltres s'emmagatzemaran a l'arxiu automatitzat abans esmentat sota la responsabilitat de Fortefis/Ergo Office S.L. amb la finalitat de respondre les seves consultes i prestar els serveis de la nostra firma. Qualitat de les dades
L'entrada de dades errònies o incomplertes als formularis posats en la seva disposició pot impedir-nos contactar amb vostè. Confiem que vostè s'assegura de facilitar-nos la informació i les dades de caràcter personal de forma exacta i actualitzada, i que ens autoritza a processar-los sota les condicions esmentades. Mesures de seguretat
Li informem que han estat adoptades totes les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la protecció de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs als quals estan exposats, tot això atès a allò establert a la Secció 9 de la LOPD i al Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal. Amb l'objectiu de rebre els màxims serveis possibles, l'Usuari autoritza expressament que Fortefis/Ergo Office S.L.pugui remetre-li la informació dels seus serveis o productes, així com cedir les seves dades de caràcter personal a terceres persones o empreses que col·laborin amb Fortefis/Ergo Office S.L. en la prestació dels esmentats serveis, observant sempre el secret professional.
INFORMACIÓ GENERAL: Vincles amb altres llocs web
Per a la seva comoditat, aquest lloc web conté enllaços d'hipertext amb altres llocs web que poden tenir polítiques de privacitat diferents. Li recomanem examinar les seves respectives clàusules sobre protecció de dades. Sota cap concepte no s'intercanviaran dades de caràcter personal amb aquests llocs web externs. Fortefis/Ergo Office S.L. no es fa responsable ni del contingut, ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb llocs web pertanyents o dirigits per terceres persones. La inclusió de vincles amb altres llocs web no implica, a més, l'existència de cap tipus d'associació entre Fortefis/Ergo Office S.L. i els seus titulars. Llevat d'autorització expressa del Ergo Office S.L. es prohibeix l'establiment de vincles des de llocs web aliens al Fortefis/Ergo Office S.L. Cookies
Aquesta aplicació informàtica no utilitza cap mitjà per registrar les dades de navegació de l'usuari. Per raons tècniques el nostre servidor necessita enviar al seu navegador una identificació anònima en forma d'arxiu de text (“cookie de sessió”). Aquesta identificació, que s'emmagatzema temporalment al seu ordinador, és necessària per mantenir la connexió amb el lloc web. En cap cas no conté dades de caràcter personal identificatives. Compliment de la LSSI
De conformitat amb l'article 12 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, haurem de retenir al nostre servidor les dades de connexió i tràfic generades per les comunicacions establertes per un període de dotze mesos.
Aquest avís legal forma part del lloc web www.fortefis.com. Si alguns continguts d'aquest lloc web o la redacció del mateix no corresponguessin a disposicions legals en vigor, això no afectarà la validesa de la resta dels continguts i disposicions.

© 2007 Fortefis/Ergo Office S.L. Tots els drets reservats.